Contract Directe Vertegenwoordiging (DV)

Overeenkomst tussen de vertegenwoordiger (douane agent) en vertegenwoordigde (im- of exporteur, derde partij). De vertegenwoordigde machtigt vertegenwoordiger om uit zijn/haar naam en rekening, douaneaangifte te doen.

A.TR

Herkomst document wat gebruikt wordt in de handel tussen de E.U. en Turkije. Hierop staan gegevens over de zending en is getekend door de douane of de exporteur of diens vertegenwoordiger, alleen i.c.m. met de juiste vergunningen. Bij inkomende goederen vergezeld met A.TR, kan er tegen verlaagd of 0-tarief worden ingevoerd

Toestemming tot wegvoering

Bij invoer (vrij verkeer) ontvangt de aangever dit elektronische bericht middel het systeem AGS van de Douane. De goederen mogen weggevoerd worden

Goederen code

Ieder product is in te delen volgen DTV (Douane Tarief Voorziening). Een ingedeeld product heeft een code. Het systeem is onderverdeeld in Geharmoniseerd Systeem post (6 cijfers, wereldwijd volgens World Trade Organization), Gecombineerde Nomenclatuur (8 cijfers, EU), verder gespecificeerd Taric code welke bestaat uit 10 cijfers

Invoerrechten

De Europese belasting die geheven wordt op goederen van buiten de EU.

Import

De invoer van goederen van buiten de EU.