Non Manipulatie certificaat

Document dan dienst al bewijs, dat de goederen gedurende het douane vervoer, niet zijn gemanipuleerd of onregelmatigheden zijn vast gesteld. Dit document wordt vooral gebruikt bij doorvoer. Dit document is altijd geviseerd door de Douane.

Weder invoer

Goederen die tijdelijk buiten de EU zijn gebracht worden weer in de EU gebracht. Bijvoorbeeld een wasmachine die ter reparatie naar de fabrikant buiten de EU is gebracht ter reparatie, om vervolgens na reparatie weer terug in de EU te worden gebracht. Met de juiste vergunning geldt vrijstelling van invoerrechten en overige belastingen

Terugkerende Goederen

Goederen die tijdelijk buiten de EU zijn gebracht worden weer in de EU gebracht. Bijvoorbeeld een wasmachine die ter reparatie naar de fabrikant buiten de EU is gebracht ter reparatie, om vervolgens na reparatie weer terug in de EU te worden gebracht. Met de juiste vergunning geldt vrijstelling van invoerrechten en overige belastingen

Transito

Doorvoer (ook: transito) is een term uit de handel. Dit houdt in dat er vervoer is van goederen door een land, waarbij tussen in- en uitvoer geen inklaring door de douane ligt. De transitohandel kwam op gang in de 19e eeuw na de invoering van de elektrische telegrafie en de spoorwegen. De stapelmarkt als plaats van handel werd overbodig. De lading van een schip werd vaak al doorverkocht voordat het de thuishaven had bereikt. De goederen hoefden slechts te worden overgeslagen op een trein of een binnenvaartschip. Veel grote havensteden fungeren ook als doorvoerhaven. In de Rotterdamse havens bijvoorbeeld komen veel goederen aan uit andere werelddelen zoals Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Die goederen worden dan overgeslagen als bulkgoed in rijnaken of in complete verzegelde containers op treinen en zo doorgevoerd naar Duitsland en verder. Wanneer de goederen niet direct doorgevoerd kunnen worden, kunnen ze tijdelijk opgeslagen worden in een douane-entrepot.