Uitnodiging tot Betaling(UTB)

Notificatie die de aangever ontvangt via AGS van de Douane. Hierop staan o.a. de verschuldigde belastingen vermeldt.

A.TR

Herkomst document wat gebruikt wordt in de handel tussen de E.U. en Turkije. Hierop staan gegevens over de zending en is getekend door de douane of de exporteur of diens vertegenwoordiger, alleen i.c.m. met de juiste vergunningen. Bij inkomende goederen vergezeld met A.TR, kan er tegen verlaagd of 0-tarief worden ingevoerd

EUR-MED

Hetzelfde principe als een EUR1. Wordt gebruikt in de handel tussen de Pan-Euro-Mediterrane landen en biedt extra mogelijkheden t.a.v. de cumulatieve oorsprongseisen.

EUR1

Preferentieel oorsprongsdocument welke een verlaagd of 0-tarief kan bewerkstellingen in het land van invoer. Wordt gebruikt in bilaterale overeenkomsten tussen de EU en EVA/derde landen.

Invoerrechten

De Europese belasting die geheven wordt op goederen van buiten de EU.